Feliks [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1515 roku w małej górskiej wiosce we Włoszech.
 • Od dzieciństwa ciężko pracował jako pasterz.
 • Lubił rozmyślania i modlitwy.
 • Zamierzał wstąpić do klasztoru.
 • Wybrał klasztor kapucynów, w którym rozpoczął nowicjat prze 30. rokiem życia.
 • Po nowicjacie został kwestarzem w Rzymie i funkcję tę sprawował do końca życia..
 • Często zamiast jałmużny słyszał obelgi, ale zawsze odpowiadał „Bóg zapłać”.
 • Mimo braku wykształcenia służył radami i wsparciem duchowym najznamienitszym arystokratom  dostojnikom kościoła.
 • Zmarł w 1625 roku.

 • Imię Feliks pochodzi od łacińskiego przymiotnika felix = szczęśliwy.
 • Polskim odpowiednikiem tego imienia jest rzadko dziś spotykany Szczęsny.
 • Święty Feliks jest patronem:
  • braci laików,
  • matek i dzieci,
  • polskiego zakonu felicjanek.
 • Dzień św. Feliksa to 18 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]