Nastrój wiersza

  • Nastrój wiersza to odzwierciedlenie emocji w utworze poetyckim.
  • Są to uczucia, jakie towarzyszą osobie mówiącej w utworze.