Natenczas

Wszyscy z uwagą słuchali gry Natenczasa Wojskiego.