Naturalnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naturalnie partykuła oceniająca Naturalnie, że to prawda.
przysłówek Zabawa przebiegała naturalnie.