Nauczanie [synonimy]

  • Proces.
  • Szkolenie.
  • Kurs.
  • Warsztaty.
  • Edukowanie.
  • Tresura.
  • Wychowanie.
  • Studia.
  • Ćwiczenia.
  • Kształcenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]