Natychmiast [synonimy]

 • Niezwłocznie.
 • Rychło.
 • Co prędzej.
 • Z punktu.
 • W jednej chwili.
 • Jednym cięciem.
 • Nim się człowiek obejrzy.
 • Szybko.
 • Jak ręką odjął.
 • Wkrótce.
 • Momentalnie.
 • Błyskawicznie.
 • Prędko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]