Natura [synonimy]

  • Przyroda.
  • Życie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]