Niebyt [synonimy]

  • Nicość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]