Nieboskłon [synonimy]

  • Niebo.
  • Błękity.
  • Sklepienie niebieskie.
  • Kopuła niebieska.
  • Strop niebieski.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]