Niebo [synonimy]

  • Niebiosa.
  • Królestwo niebieskie.
  • Raj.
  • Wysokości.
  • Elizeum = Pola Elizejskie.
  • Empireum.
  • Syjon.
  • Olimp.
  • Raj.
  • Walhalla.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]