Nauczyciel i działacz – tablica pamiątkowa Jana Kupca w Kielcach

Z inicjatywy nauczycieli regionu świętokrzyskiego, w 50 rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, w 1989 roku wmurowano w ścianę Domu Nauczyciela pamiątkową tablice poświęconą Janowi Kupcowi (1897-1985). Było to  zasłużony nauczyciel,  pedagog,  kierownik i dyrektor wiele lat pracujący ze szkołami  noszącymi imię G. Piramowicza w Kielcach (m.in. Publiczną Szkołą Powszechną (1927-1928), Szkołą Podstawową Rozwojową, czyli późniejszym III LO Norwida (1947-1948).   W okresie okupacji czynny działacz Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Kielcach, ktory dwa razy był aresztowany przez hitlerowców. Po zakończeniu działań wojennych zajął się pracą związkową, był prezesem ogniska, oddziału, okręgu i członkiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.