Naukowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Naukowy, odnoszący się do nauki jako ogółu wiedzy, wchodzący w skład nauki.
  • Przeciwstawne:
    • dyletancki,
    • laicki,
    • szarlatański,
    • nieweryfikowalny.