Nawlekać [synonimy]

  • Przewlekać.
  • Przeciągać.
  • Nanizać.
  • Nizać.
  • Przewlec.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]