Nawóz [synonimy]

  • Obornik.
  • Krowianka.
  • Gnój.
  • Gnojówka.
  • Guano.
  • Mierzwa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]