Na wskroś [synonimy]

  • Na wylot.
  • Na przestrzał.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]