Na zawsze [synonimy]

  • Na długo.
  • Bezpowrotnie.
  • Na wieki.
  • Na stale.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]