Nazwa [synonimy]

  • Miano.
  • Nagłówek.
  • Tytuł.
  • Imię.
  • Pseudonim.
  • Przezwisko.
  • Ksywka.
  • Przydomek.
  • Kryptonim.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]