Nędzarz [synonimy]

  • Biedak.
  • Biedny.
  • Bezdomny.
  • Włóczęga.
  • Oberwaniec.
  • Żebrak.
  • Ubogi.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]