Nazajutrz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nazajutrz przysłówek Nazajutrz pojawił się w pracy.