Na zasadzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na zasadzie przysłówek Zrobiliśmy to na zasadzie współpracy.