Na zawsze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na zawsze przysłówek Zapamiętam go na zawsze.