Na zimno [kłop[otliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na zimno przysłówek Zjadłem danie na zimno.