Ni [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ni spójnik wyłączający Nie chciał wstać, ni spać.
partykuła przecząca Ni śpiewał, ni grał.