Nazalizacja

Pojawienie się rezonansu nosowego w brzmieniu samogłoski (np. e-ę, o-ą).