Numeralizacja

  • Uliczebnikowienie.
  • Proces, któremu ulegają obecnie takie rzeczowniki, jak: część, kawałek, garstka, większość.
  • proces przejawia się w adaptacji formalnej tych wyrazów do kategorii liczebników.
  • Polega na zmianie ich form deklinacyjnych i typu łączliwości składniowej.
  • Przeobrażenia składniowe polegają na przejęciu przez rzeczownik wzoru połączeń liczebników powyżej pięciu, czyli schematu z orzeczeniem w formie liczby pojedynczej rodzaju nijakiego, np. np. większość osób się zeszło.