Obocznik

  • Każda ze współistniejących w języku różnych postaci fonetycznych lub morfologicznych tego samego wyrazu, morfemu.
  • Rzadziej dotyczy to każdej z wymieniających się ze sobą głosek, np. chodzić – chadzać, miasto – mieście.