Odmiana liczebników

  • Nadawanie liczebnikom form właściwych pewnym kategoriom gramatycznym, odmienianie liczebników.

Ze względu na zasób form odmiany liczebniki możemy podzielić  na następujące grupy:

  1. Liczebniki odmieniające się przez przypadki i rodzaje, a niemające form liczby (należy tu większość liczebników głównych, np. dwa, siedem, osiemdziesiąt).
  2. Liczebniki odmieniające się tak jak rzeczowniki, czyli przez przypadki i liczby (należą tu liczebniki główne, takie jak: tysiąc, milion, miliard).
  3. Liczebniki odmieniające się przez przypadki, liczby i rodzaje (należą liczebniki porządkowe, np. piąty, setny, mnożne, np. podwójny, potrójny i wielorakie, np. dwojaki, trojaki).
  4. Liczebniki odmieniające się  przez przypadki, mające tylko formy liczby pojedynczej i jednego rodzaju gramatycznego (to liczebniki zbiorowe, np. troje, czworo, pięcioro).