Odmiana przymiotników

  • Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.
  • Formy przypadka, liczby i rodzaju przymiotnika pełnią funkcję składniową określania innych wyrazów w zdaniu, z którymi łączą się w związek zgody.
  • Przymiotniki mają w liczbie pojedynczej trzy formy rodzajowe (męską, żeńską i nijaką), a w liczbie mnogiej  dwie formy (męskoosobową i niemęskoosobową)