Nazywać [synonimy]

  • Zwać.
  • Przezywać.
  • Wabić.
  • Tytułować.
  • Ochrzcić.
  • Mianować.
  • Obdarzać mianem.
  • Nadawać imię, pseudonim.
  • Obsypywać imionami.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]