Nazywać się [synonimy]

  • Mienić się.
  • Zwać się.
  • Nosić imię.
  • Mieć na imię.
  • Mieć pseudonim.
  • Przybierać nazwisko.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]