Nereidy [mitologia]

  • Postaci z greckiej mitologii.
  • Nimfy morskie.
  • Córki Nereusa i Doris.
  • Mieszkały w głębinach morza.
  • Zajmowały się tkactwem, śpiewem i tańcem.
  • Ich liczbę szacuje się od 50. do 100.
  • Najbardziej znane z nich to: Tetyda, Amfitryta, Galatea.
  • Przychodziły żeglarzom z pomocą w razie niebezpieczeństw.
  • Zyskały sobie za to szczególny kult (w portach).

 

 

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.