Radamantys [mitologia]

  • Postać z greckiej mitologii.
  • Syn Zeusa i Europy, brat Sarpedona i Minosa.
  • W dzieciństwie adoptowany przez króla Krety Asteriona, który ożenił się z Europą.
  • Kiedy Minos objął władzę na Krecie Radamantys jako człowiek znany z poczucia sprawiedliwości opracował zbór praw, stąd określenie prawodawca kreteński.
  • Według innej tradycji – musiał uciekać z Krety i schronił się w Beocji, gdzie ożenił się z Alkmeną, wdową po Amfitrionie.
  • Po śmierci, wraz z Minosem i Ajakosem, miał być sędzią w królestwie Podziemia.

 

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.