Jeremiada

  • Utwór wywodzący się tematycznie z biblijnej Księgi Jeremiasza.
  • Składa się ze skarg i ubolewań z powodu straty jakiejś istotnej wartości.
  • Często dotyczy utraconej ojczyzny.
  • Składa się zazwyczaj z proroctw dotyczących przyszłych losów państwa.
  • Są także skargi pod jego adresem.
  • Klasycznym przykładem jeremiady jest utwór „Skargi Jeremiego” Kornela Ujejskiego.