Kaligram

  • Wiersz, którego wygląd graficzny jest plastycznym odbiciem treści występujących w utworze.
  • Może to być wiersz o tematyce chrześcijańskiej w kształcie krzyża.
  • Tego rodzaju wiersze tworzył w polskiej poezji, między innymi, Tadeusz Miciński (1873-1018),  pisarz i poeta polski okresu Młodej Polski.