Kancona

  • Utwór liryczny występujący w średniowiecznej poezji włoskiej.
  • Odznacza się układem stroficznym o rozmaitej budowie, różnej ilości wersów w strofie i ogromnej różnorodności rymów.

  • Termin muzyczny.
  • Rodzaj pieśni popularnej we Włoszech w okresie wczesnego renesansu.