Nie rozumieć [synonimy]

  • Siedzieć, jak na tureckim kazaniu.
  • Być ciemnym jak tabaka w rogu.
  • Coś jest nie do pojęcia.
  • Coś nie mieści się w głowie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]