Nieruchomy [synonimy]

  • Stały.
  • Nieporuszony.
  • Stojący.
  • Znieruchomiały.
  • Niezmącony.
  • Zamarły.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]