Nierozerwalny [synonimy]

  • Nierozłączny.
  • Nierozdzielny.
  • Ścisły.
  • Nieodłączny.
  • Nieodstępny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]