Nieprzyzwoity [synonimy]

  • Pikantny.
  • Sprośny.
  • Lubieżny.
  • Nieobyczajny.
  • Pieprzny.
  • Plugawy.
  • Świński.
  • Niemoralny.
  • Nieprzystojny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]