Nieregularnie [synonimy]

  • Nierytmicznie.
  • Niesystematycznie.
  • Od przypadku do przypadku.
  • Chaotycznie.
  • Asymetrycznie.
  • Nieprawidłowo.
  • Nienormalnie.
  • Zniekształcenie.
  • Anomalia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]