Lewy [wyrazy przeciwstawne]

  • Lewy, znajdujący się po tej stronie ciała, co serce, nieprawy, nielegalny, fałszywy.
  • Przeciwstawne:
    • prawy,
    • prawdziwy,
    • legalny.