Nie spać [synonimy]

  • Czuwać.
  • Markować.
  • Popadać w bezsenność.
  • Budzić się .
  • Przytomnieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]