Niesłuszny [synonimy]

  • Niesprawiedliwy.
  • Krzywdzący.
  • Niezasłużony.
  • Bezpodstawny.
  • Gołosłowny.
  • Błędny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]