Nierzeczowy [synonimy]

  • Jałowy.
  • Akademicki.
  • Bezprzedmiotowy.
  • Pusty.
  • Czczy.
  • Niepotrzebny.
  • Bezowocny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]