Niedługo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niedługo przysłówek Niedługo będziemy razem.