Niedobrze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niedobrze przysłówek Niedobrze się stało.