Niego [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niego (jego) forma dopełniacza i biernika zaimków on, ono Dostałem od niego wskazówki.