Niedobór [wyrazy przeciwstawne]

  • Niedobór, zbyt mała , niedostateczna ilość czegoś, brak, niedostatek,.
  • Przeciwstawne:
    • nadmiar, nadwyżka.