Niedołężny [wyrazy przeciwstawne]

  • Niedołężny,  niesprawny, nieudolny, ociężały, niezdarny.
  • Przeciwstawne:
    • sprawny,
    • pełnosprawny,
    • zdrowy.,