Niedojrzały [synonimy]

  • Nierozwinięty.
  • Kwaśny.
  • Niewykształcony.
  • Młody.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]